Danh sách truyện
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
Tiên Hà Phong Bạo
Thông Thiên Chi Lộ
Sai Gả Kinh Hôn: Tổng Giám Đốc Xin Kiềm Chế
Vô Tận Đan Điền
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Ngã Dục Phong Thiên
Thí Thiên Đao
Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị
Thiên Hạ Vô Song
Tiên Quốc Đại Đế
Thất Giới Truyền Thuyết
Thần Tọa
Thần Hoàng
Thần Ma Hệ Thống
Mị Ảnh
Tiên Tuyệt
Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
Triệu Hoán Thần Binh
Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Tiên Ngục
Tiên Ngạo
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Hoành Tảo Hoang Vũ
Hoa Sơn Tiên Môn
Kiếm Nghịch Thương Khung
Ma Thiên Ký
Linh La Giới