Danh sách truyện
Khí Trùng Tinh Hà
Kiếm Động Cửu Thiên
Tạo Hóa Tiên Đế
Huyền Thiên Hồn Tôn
Hồng Liên Bảo Giám
Chân Tiên
Dược Thần
Đại Đạo Độc Hành
Đế Quân
Đao Kiếm Thần Hoàng
Cẩm Y Vệ
Đế Tôn
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
Thông Thiên Đại Thánh
Thôn Phệ Tinh Không
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Mê Vợ Không Lối Về
Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện
Đấu Phá Thương Khung
Đấu La Đại Lục
Bất Hủ Phàm Nhân
Bàn Long
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Thế Giới Hoàn Mỹ
Ngạo Thế Đan Thần
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân