THỂ LOẠI: CÏ¿½Ï¿½Ï¿½ Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½Ï¿½I
    Truyện được sưu tầm và đọc bởi truyenaudio247.com
    vienchantam@gmail.com