THỂ LOẠI: DÏ¿½Ï¿½Ï¿½ GIÏ¿½Ï¿½Ï¿½I
    Truyện được sưu tầm và đọc bởi truyenaudio247.com
    vienchantam@gmail.com