THỂ LOẠI: HÏ¿½Ï¿½Ï¿½ THÏ¿½Ï¿½Ï¿½NG
    Truyện được sưu tầm và đọc bởi truyenaudio247.com
    vienchantam@gmail.com