THỂ LOẠI: KHÏ¿½Ï¿½C
    Truyện được sưu tầm và đọc bởi truyenaudio247.com
    vienchantam@gmail.com