THỂ LOẠI: KIÏ¿½Ï¿½Ï¿½M HIÏ¿½Ï¿½Ï¿½P
    Truyện được sưu tầm và đọc bởi truyenaudio247.com
    vienchantam@gmail.com