THỂ LOẠI: MÏ¿½Ï¿½Ï¿½T THÏ¿½Ï¿½Ï¿½
    Truyện được sưu tầm và đọc bởi truyenaudio247.com
    vienchantam@gmail.com