THỂ LOẠI: NGÏ¿½Ï¿½N TÏ¿½Ï¿½NH
    Truyện được sưu tầm và đọc bởi truyenaudio247.com
    vienchantam@gmail.com