THỂ LOẠI: TRÏ¿½Ï¿½Ï¿½NG SINH
    Truyện được sưu tầm và đọc bởi truyenaudio247.com
    vienchantam@gmail.com